• Miễn phí giao hàng
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Đảm bảo giao dịch

Đơn vị              Cái

Kích thước  70 x 50 x 135 cm

Qui cách  1 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP/ABS

Màu sắc Hồng, Dương,

Trắng, Kem